Geokätkön vaikeustason arviointi [Geocache Rating System]

Vastaa seuraaviin kysymyksiin kätkön vaikeimman osuuden perusteella:
[Answer the following questions based on the most difficult parts of the cache]

Näistä kuvista voi olla apua maaston arvioinnissa.

Tarvitaanko erikoisvarusteita?
[Is specialized equipment required?]
Ei
Kyllä
Erikoisvarusteita ovat mm. veneet, maastoautot, kalliokiipelyvälineet ja sukelluslaitteet
[Specialized equipment includes: Boats, 4WD vehicles, rock climbing gear, SCUBA, etc.]
 
Onko yöpyminen todennäköistä?
[Is an overnight stay likely?]
Ei
Kyllä
Meneekö kätkölle kävelyyn, sen löytämiseen ja takaisin kävelyyn enemmän kuin päivä?
[Will it take more than a day to hike in, find the cache, and hike out again?]
 
Mikä on kävelymatkan pituus?
[What is the length of the hike?]
Alle 1 km.
[Less than 1/2 mile - Less than 1 km]
1-3 km
[1/2 mile to 2 miles - About 1 to 3 km]
3-16 km
[2 miles to 10 miles - About 3 to 16 km]
Yli 16 km [Over 10 miles -Over 16 km]
Tämä on kävelymatka ilmeisimmältä pysäköimispaikalta kätkölle.
[This is the length of the hike from the most logical parking area to the cache.]
 
Millainen kulkuväylä on?
[What is the trail like?]
Päällystetty tie
Asvaltilla, betonilla tai laudoilla päällystetty.
[Paved pathways - Asphalt, concrete, or boardwalks.]
HUOM! laudoilla päällystetty ei tarkoita kapeita pitkospuita, vaan lankkupolkua
Selkeä, kovapintainen tie
Kova hiekkatie. Tiellä voi ajaa tavallisella polkupyörällä tai sitä pitkin voi työntää lastenrattaita vaivatta.
[Well marked/defined hardpack - Well packed dirt. You could ride a standard bicycle or push a stroller on this trail without too much effort.]
Muut tietyypit ja polut
Voi olla sorapäällysteinen, hiekkaa, liejua. Voi olla eläinten polku. Pyörän on parasta olla maastopyörä, jotta polulla pääsee ajamaan.
[Other trail types - Could be gravel, sand, mud, etc. May be an animal trail. If you're riding a bike, it had better be a mountain bike.]
Ei kunnollista kulkutietä.
Ei kunnollista polkua. Ei sovellu pyörällisille ajoneuvoille. Reitti voi kulkea pitkin puron tai joen uomaa tai olla hyvin kivinen.
[Trail? What trail? - There is no real trail. Wheels are out. May be following a stream bed or be very rocky.]
Millainen on vaikein osuus kätkölle pääsemisessä? Jos kätkö on alle metrin päässä polulta, viimeistä puolta metriä ei tarvitse ottaa huomioon.
[How is the the most difficult part of the cache? If the cache is within a few feet of a trail, don't worry about the last few feet.]
 
Onko kulkuväylällä pensaikkoa tai onko se umpeenkasvanut?
[Is the path bushy or overgrown?]
Ei lainkaan.
Kulkuväylällä ei ole lainkaan kasvillisuutta (tai muita esteitä.)
[Not at all - There is no overgrowth at all.]
Kulkuväylällä on jonkin verran kasvillisuutta (tai esteitä).
Aikuinen voi helposti ylittää tai kiertää sen.
[Some light overgrowth - An adult could step over or around this.]
Polku on aika lailla umpeenkasvanut.
Kasvillisuus ulottuu vyötärölle asti tai se on piikikästä tai kasvit ovat myrkyllisiä.
[Yeah, it's pretty overgrown It's waist-high or so, or it may be thorny or have poison plants.]
Kasvillisuus on hyvin sankkaa.
Toiselle puolelle ei voi nähdä! Jonkinlainen vesuri tai muu teräase on todennäköisesti tarpeen. Hyvin todennäköisesti piikikkäitä kasveja tai myrkkykasveja.
[The overgrowth is very heavy
I can't see the other side! Some type of machete or other cutting device is probably needed. Very likely to have thorns or poison plants.]
Tässä tarkoitetaan mitä tahansa kasvillisuutta tai muita kulkuväylällä olevia esteitä. Pidä mielessä, että olosuhteet muuttuvat ja tee arviosi sen perusteella, milloin olosuhteet ovat pahimmillaan.
[Overgrowth refers to any plant or other substance that impedes the path. Keep in mind that conditions change; rate based on your understanding of worst-case conditions.]
 
Millaisia nousuja reitillä on? (Kuinka jyrkkiä mäkiä tai rinteitä?)
[What is the terrain elevation like?]
Pääosin tasaista.
Vain matalia nousuja. Helppo kulkea pyörätuolilla, lastenvaunujen kanssa, polkupyörällä yms.
[Basically flat - Only slight elevation changes. Easy to do in a wheelchair, stroller, bike, etc.]
Loivia nousuja.
Mäet ovat sen verran loivia, että rinteen pääseen ajamaan ylös tavallisella polkupyörällä.
[Some elevation changes - Changes are slight enough that someone could ride a bike up such a slope.]
Jyrkkiä nousuja. Isohkoja mäkiä.
Rinteet ovat jyrkkiä. Pyörällä ei todennäköisesti pääse ajamaan, mutta sen voi työntää ylös mäkeä.
[Steep elevation changes - Change is steep. Probably could not ride a bike up this slope, but could push it up.]
Erittäin jyrkkiä nousuja.
Rinne on niin jyrkkä, että ylös pääsee vain käyttämällä käsiä. Alas voi joutua menemään takamuksellaan.
[Severe elevation changes - The only way up the slope is to use your hands. Going down may require the use of your backside.]
Kuinka vaikea on jyrkin osa reitistä?
[How hard is the steepest part of the cache?]
 

Kuinka helppoa kätkön löytäminen on?
[How easy is it to find the cache?]
Kätkö on näkyvissä tai sen sijainti on ilmeinen.
[Cache is in plain sight or location is fairly obvious.]
Sopivia kätköpaikkoja on useita. Kätköilijä voi joutua etsiskelemään kätköä tovin.
[Cache could be in one of several locations. Hunter may have to look for a while.]
Kätkö on erittäin hyvin piilotettu tai moniosainen kätkö (multicache, multikätkö) tai paikalle pääsemiseksi tarvitaan vihjeitä.
[Cache may be very well hidden, may be multi-leg, or may use clues to location.]
Kätkön löytämiseksi tarvitaan erikoistaitoja tai -tietoa tai perusteellisia etukäteisvalmisteluja. Voi edellyttää useita päiviä tai käyntejä.
[Cache likely requires special skills, knowledge, or in-depth preparation to find. May require multiple days or trips to find]
Kätkön löytämiseksi tarvitaan hyvin erikoistunutta tietoa, erikoistuneita taitoja tai erikoisvälineitä. Tämä on vaativa henkinen tai fyysinen haaste.
[Finding this cache requires very specialized knowledge, skills, or equipment. This is a serious mental or physical challenge.]
Mieti tähän kysymykseen vastatessasi näkyvyyttä, saavutettavuutta ja miten paljon puusto tai muut esteet häiritsevät GPS-signaalia.
[Please consider visibility, accessibility, and relative signal strength due to tree cover or other obstructions when answering this question.]

Kätkön arviointilomake on suomennettu versio ClayJarin Geocache Rating Systemistä